Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen

Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels binnen de EU, maar bijna ook de grootste genderpensioenkloof van de EU. Gepensioneerde vrouwen ontvangen ruim 40 procent minder pensioen dan mannen, zo blijkt uit onderzoek van denktank Netspar. De komende jaren wordt het verschil waarschijnlijk kleiner, omdat vrouwen meer gaan werken. Maar het verdwijnt niet helemaal.

Omstandigheden uit het verleden

Het verschil in Nederland is grotendeels het gevolg van regels en omstandigheden uit het verleden. De vrouwen die nu met pensioen zijn of binnenkort gaan, komen uit een generatie van vrouwen die niet werkten na de komst van kinderen of minder uren gingen werken en vaak ook tegen een lager loon dan mannen.

Ik behoor zelf ook tot de vrouwen uit deze generatie. Toen mijn man en ik 30 jaar geleden ons eerste kind kregen, ben ik ook tijdelijk minder gaan werken waardoor ook ik een pensioengat heb opgelopen. Minder werken door vrouwen om voor de kinderen te zorgen of zelfs helemaal te stoppen met werken, was toen heel normaal. Niemand wees je erop wat dat betekende voor je pensioenopbouw.

Vrouwen bouwen vaak minder pensioen op

Gelukkig is daar nu meer aandacht voor. Maar ook de huidige generatie vrouwen werkt in Nederland nog relatief vaak in deeltijd en bouwt daardoor minder pensioen op. Wat daarbij meespeelt, is dat in de sectoren waar veel vrouwen werken de lonen lager zijn en pensioenregelingen minder riant. Sectoren waarin veel mannen werken, zoals de bouw en de industrie, hebben betere pensioenregelingen dan bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar veel vrouwen werken.

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus om de belemmeringen op te heffen, waardoor ook vrouwen een beter pensioen bij elkaar kunnen sparen. Allereerst door vakbonden, werkgevers en overheden aan te sporen de lonen in sectoren waar veel vrouwen werken te verhogen. Maar ook door betere pensioenregelingen af te spreken in deze sectoren. En natuurlijk door de discussie over het delen van zorgtaken door partners te blijven voeren. Maar dat vraagt wel om betere regelingen voor de combinatie van werk en zorgtaken voor beide partners.

100% pensioenopbouw bij zorgtaken

Een in mijn ogen goede oplossing die op korte termijn helpt voor de opbouw van pensioenen, is door tijdens de periodes van tijdelijk onbetaalde zorgtaken voor kinderen en/of mantelzorg, de pensioenopbouw 100% door te laten lopen. Dat voorkomt dat er een pensioengat ontstaat. En door dit genderneutraal te regelen worden ook de belemmeringen weggenomen voor mannen om minder te gaan werken en zorgtaken op zich te nemen.

Bij de generatiepact regelingen waarmee je richting je pensioen korter kunt werken, is de volledige pensioenopbouw vaak wel geregeld. Dat moet ook gelden als je tijdelijk korter gaat werken voor zorgtaken, vind ik.

Betere communicatie

Pensioenfondsen kunnen ook een steentje bijdragen in het bewustzijn over deeltijdwerk en pensioenopbouw. Door betere communicatie richting deelnemers dat minder werken niet alleen directe inkomensgevolgen heeft, maar op termijn ook tot een lager pensioeninkomen leidt. Dat helpt de huidige generatie door betere keuzes te kunnen maken voor de toekomst.

Gevolgen van pensioen uitruilen

Richting de vrouwen in de generatie die kort voor hun pensioen of het pensioen van hun partner staan, moeten de pensioenfondsen beter communiceren over de gevolgen van de uitruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen. Hiermee maak je vrouwen die zelf veel in deeltijd hebben gewerkt of helemaal niet hebben gewerkt, bewust van wat deze uitruil financieel betekent als de partner komt te overlijden.

Pensioenfonds BPFV zal hier de komende tijd ook over communiceren, want deze keuze kun je maar eenmalig maken.

Goede afspraken

Ik ben na 10 jaar weer fulltime gaan werken en mijn pensioengat wordt gelukkig steeds kleiner. Samen met mijn partner hebben we goede afspraken gemaakt voor de toekomst en het partnerpensioen. We kunnen beiden financieel goed rondkomen, als een van ons komt te overlijden.

Check zelf ook regelmatig je pensioen en kijk met je partner hoe je ervoor staat en wat de mogelijkheden zijn. Want een financieel bewuste meid is op haar pensioen voorbereid!

Lettie Kleijer
Bestuurslid BPFV

Wat vindt u?

U kunt reageren via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.