Pensioenregeling in 2022

Onze pensioenregeling verandert op 1 januari 2022 op een paar punten. De belangrijkste veranderingen staan hieronder uitgelegd. Onderaan deze pagina staat een link naar een overzicht van alle wijzigingen.

U gaat meer pensioen opbouwen

Elk jaar bouwt u over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Dat noemen we het opbouwpercentage. In 2021 bouwde u 1,5% op. Vanaf 1 januari 2022 is dat 1,725%. Dit betekent dat u in 2022 meer pensioen opbouwt. Er is daardoor ook meer pensioen voor uw partner als u overlijdt terwijl u werkzaam bent in de branche. Bekijk hier een rekenvoorbeeld.

Het pensioen voor uw partner wordt een verzekering

Het pensioen voor uw partner verandert vanaf 1 januari 2022. Het wordt dan een verzekering. Die verzekering vervalt als u stopt met werken in onze branche. Wat betekent dat precies?

  • Als u overlijdt terwijl u in dienst bent, krijgt uw partner het pensioen dat u tot en met 31 december 2021 voor uw partner hebt opgebouwd én het deel dat vanaf 1 januari 2022 is verzekerd.
  • Overlijdt u nadat u gestopt bent met werken in de branche? Dan krijgt uw partner alleen het pensioen dat u tot en met 31 december 2021 voor uw partner hebt opgebouwd. 

De premie verandert niet

Door de aanpassing van het pensioen voor uw partner in een verzekering, kunnen we de pensioenopbouw verhogen. De premie die u samen met uw werkgever betaalt, verandert op 1 januari 2022 niet. U blijft dus evenveel betalen voor uw pensioen. Hoeveel dat precies is, ziet u op uw salarisstrook.

Overzicht van alle wijzigingen

Bekijk hier het totaaloverzicht van alle wijzigingen in onze pensioenregeling per 1 januari 2022.

Waarom verandert de pensioenregeling?

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit onze sector hebben over deze wijzigingen in de pensioenregeling besloten. Hiermee bereidt BPFV zich voor op de aansluiting van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) bij ons fonds. PHJ heeft voor deze aansluiting toestemming nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die toestemming heeft vertraging opgelopen. Daardoor kan PHJ nog niet op 1 januari 2022 aansluiten. Door onze pensioenregeling nu aan te passen, kan PHJ gemakkelijk aansluiten als zij toestemming heeft. We bereiden ons met deze wijzigingen ook alvast voor op het nieuwe pensioenstelsel in Nederland.