Het coronavirus en uw pensioenadministratie

Ons fonds volgt de ontwikkelingen in de sector en vragen die u stelt op de voet. We doen er alles aan om te kijken hoe wij bedrijven kunnen helpen in deze crisistijd. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en maatregelen die wij nemen.

Veelgestelde vragen

Hoe gaat ons fonds om met het innen van de pensioenpremies in tijden van corona?

Werkgevers die tijdelijk minder of geen pensioenpremie kunnen betalen, kunnen 1 maand uitstel van de premiebetaling aanvragen. Dit kan alleen als u ook gebruik maakt van de NOW-regeling van de overheid. Stuur een kopie van uw aanvraag van de NOW mee met uw e-mail. Ook voor de betaling van de eindafrekening 2019 kunt u 1 maand uitstel vragen. Na deze maand uitstel, gelden weer de reguliere incassomaatregelen. 

Werkgevers die acute problemen hebben bij het nakomen van financiële verplichtingen, kunnen een betalingsregeling aanvragen. Stuur ons dan een bericht via het contactformulier in de werkgeversportal. Kies in het formulier bij Categorie voor Facturering en als onderwerp Betalingsregeling.

Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij het UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Onderdeel van de NOW-maatregel is een compensatie van de overheid voor de betaling van het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie. U vindt meer informatie op www.uwv.nl.
Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn werknemers?
Maakt uw bedrijf gebruik van de NOW-maatregel? Dan blijven uw werknemers bij u in dienst. Zij blijven 100% salaris ontvangen, ongeacht hoeveel uw werknemer werkt. Zij blijven ook over dat salaris pensioen opbouwen. Want u blijft het salaris van uw werknemer voor 100% betalen en dus ook dezelfde premie inhouden op dat salaris en dezelfde premie (samen met uw deel) betalen aan het fonds.
Mag ik de gegevens voor de pensioenadministratie later doorgeven?
Nee. Wij hebben deze informatie nodig om de pensioenen voor uw werknemers zorgvuldig vast te stellen.
Als ik failliet ga, raken mijn werknemers dan hun pensioen kwijt?
Door een faillissement eindigen de dienstverbanden van uw werknemers meestal. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Maar bij het eindigen van het dienstverband stopt ook de verdere deelname aan de pensioenregeling van BPFV. Daarbij is de reden voor het faillissement niet van belang.
Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?
Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kunt u hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.
Wat doet het bestuur van ons fonds?
Het bestuur heeft een crisisteam ingericht dat de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Er is wekelijks overleg. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en neemt zorgvuldig beslissingen. Wij houden u via deze website op de hoogte.