Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV gelijk gebleven

BPFV heeft per 31 oktober 2018 een beleidsdekkingsgraad van 98,6%. De dekkingsgraad is stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Wat gebeurde er in oktober?

In de maand oktober ging het financieel niet goed met ons fonds. Dat komt door verliezen op de aandelenbeurzen en een daling van de rente waarmee het fonds rekent. Ons fonds belegt in aandelen in verschillende categorieën en verschillende landen. We hebben ook andere beleggingen, zoals obligaties (= leningen). Door een goede spreiding proberen we eventuele tegenvallers op te vangen.

Afgelopen maand was een slechte maand voor de aandelen over de hele wereld. Die daalden in waarde. De andere beleggingen bleven ongeveer gelijk. Zij compenseerden de daling niet. Daardoor nam ons vermogen af en dat is slecht voor onze financiële positie. Omdat ook de rente omlaag ging, was dat effect nog sterker. Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Per oktober zijn we daarnaast overgegaan naar nieuwe, actuele grondslagen. Dit heeft geleid tot een beperkte daling van de verplichtingen. 

Per saldo daalde de actuele dekkingsgraad maar bleef onze beleidsdekkingsgraad gelijk.

Herstelplan

Ons fonds heeft een tekort: de beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft BPFV een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.