Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in november 98,7%

BPFV heeft per 30 november 2018 een beleidsdekkingsgraad van 98,7%. De dekkingsgraad is licht gestegen ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Wat gebeurde er in november?

Het eerste deel van de maand verliep financieel niet goed voor ons fonds. De rente daalde en de beleggingen stonden onder druk:

  • aandelen werden minder waard
  • de olieprijs daalde, en
  • beleggers waren erg onzeker over de Brexit

De laatste week van november maakte veel goed. De EU-landen zetten een handtekening onder het Brexit-akkoord en de aandelen stegen in waarde. Uiteindelijk bleef onze financiële positie ongeveer gelijk aan die van oktober.

Herstelplan

Ons fonds heeft een tekort: de beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft BPFV een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.