Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV stijgt licht naar 98,6%

BPFV heeft per 30 september 2018 een beleidsdekkingsgraad van 98,6%. De beleidsdekkingsgraad stijgt sinds vorige maand met 0,2%-punt.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in september

De rente is iets gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Dan hoeven we minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie verbetert daardoor. De waarde van onze beleggingen nam daarentegen afgelopen maand wat af. 

Herstelplan

Ons fonds heeft een tekort: de beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft BPFV een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.