Nieuws

Check uw Uniform Pensioenoverzicht

Onlangs hebben alle actieve deelnemers van BPFV een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen.

Op uw UPO ziet u in een oogopslag hoeveel pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd bij BPFV. Ook ziet u hoeveel pensioen er is voor uw nabestaanden, mocht u overlijden.

Uw situatie op 31 december 2017

Op het UPO gaan we uit van de situatie op 31 december 2017. Wijzigingen die daarna zijn doorgegeven, ziet u terug op het pensioenoverzicht van volgend jaar. U ontvangt geen nieuw pensioenoverzicht. De pensioenregeling is per 1 januari 2018 iets veranderd. Die wijziging is in dit UPO dus nog niet verwerkt. In het UPO dat u volgend jaar ontvangt is dit wel meegenomen.

Check uw gegevens!

Waar moet u op letten als u de gegevens van uw UPO bekijkt?

  • Staan uw naam en de naam van uw werkgever juist vermeld?
  • Staat uw partner op het pensioenoverzicht?
  • Klopt uw salaris?
  • Werkt u in deeltijd en klopt uw parttime percentage?

Neem alstublieft contact met ons op als deze gegevens niet kloppen.

Geen voorwaardelijk pensioen

Maakte u aanspraak op voorwaardelijk pensioen in de Spaarvut en overgangsregeling VUT? Dan zijn die aanspraken in 2017 toegevoegd aan uw reguliere pensioen. In dit UPO ziet u daarom bedrag het ‘voorwaardelijk pensioen’ niet meer terug. U bent hierover begin dit jaar ook per brief geïnformeerd.

Uw UPO digitaal bekijken

Wilt u uw UPO digitaal bekijken? Dat kan als u inlogt op Mijn Pensioencijfers.

Totaaloverzicht

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen, inclusief AOW en pensioen bij overige werkgevers kunt u terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl.