Nieuws

Kerncijfers 2019 bekend

Belangrijke cijfers voor uw pensioen noemen we ook wel de kerncijfers. Deze cijfers kunnen ieder jaar veranderen. De kerncijfers voor 2019 zijn vastgesteld en leest u in de u in de tabel hieronder. 

Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,70%
Opbouwpercentage partnerpensioen 1,19%
Premie (% van de pensioengrondslag) 32,0%
Franchise € 13.785,-
Maximum pensioengevend salaris € 55.927,-
Tijdelijk nabestaandenpensioen (Anw) € 15.495,96
Afkoopgrens € 484,09

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.