Nieuws

Uw pensioen wordt niet verhoogd

Per 1 januari 2019 kunnen wij uw pensioen niet verhogen. Dit komt omdat onze financiële situatie niet goed genoeg is. 

De kosten voor levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dit noemen we ook wel ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Op dit moment is onze financiële positie niet goed. Daarom kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2019 niet verhogen.

Verwachting

Wij verwachten dat wij uw pensioen de eerstkomende jaren ook niet kunnen verhogen. De afgelopen vijf jaar is uw pensioen niet verlaagd. Dat gebeurt ook niet zomaar. Dit is een laatste middel dat het fonds inzet als er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen. BPFV staat er financieel gezien niet goed voor. De kans bestaat daarom dat we uw pensioen in 2021 moeten verlagen. Als dat aan de orde is, informeren we u daar natuurlijk tijdig over.