Nieuws

Uw pensioenadministratie verhuist per 1 januari 2019 van AZL Heerlen naar AZL Amsterdam

De pensioenadministratie van BPFV verhuist per 1 januari 2019 van AZL Heerlen naar AZL Amsterdam. Bent u (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde, dan blijft het meeste zoals u gewend bent. Bent u werkgever, dan verandert er meer. Binnenkort informeren wij u over alles wat u over deze verhuizing moet weten.

Waarom verhuist BPFV?

BPFV gaat zorgvuldig met uw geld om. Ons doel is dan ook om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Daarom sluit BPFV zijn administratie aan op een andere dienstverlening van AZL, waarbinnen het fonds met andere pensioenfondsen kan samenwerken. Zo komen we tot een goede dienstverlening tegen lagere kosten. Deze dienstverlening wordt verzorgd vanuit de locatie Amsterdam.

Wat betekent dit voor u?

Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over wat de verhuizing van de administratie voor u betekent. Daarom vindt u binnenkort op deze website alle informatie over de verhuizing overzichtelijk bij elkaar.

Verder krijgen onze actieve deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers informatie per post gestuurd. Daarin staat ook alles wat u moet weten over deze verhuizing.

Een verhuizing kost tijd

De verhuizing van de administratie moet zorgvuldig gebeuren. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat kost tijd. Daarvoor vragen wij uw begrip.