Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in december gedaald

BPFV heeft per 31 december 2018 een beleidsdekkingsgraad van 98,3%. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Laatste maanden 2018 gooiden roet in het eten

2018 was financieel gezien geen goed jaar voor pensioenfondsen. Tot het vierde kwartaal bleef de financiële situatie redelijk stabiel, maar vooral de laatste maand(en) gooide(n) roet in het eten. De rente bleef erg laag en daalde zelfs licht. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Ook sloten de aandelenbeurzen 2018 af met een verlies. Daardoor werden ook onze aandelen minder waard. De belangrijkste oorzaken moeten we over de grens zoeken: de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de zorgen over de Brexit. De actuele- en beleidsdekkingsgraad daalden daardoor in december.

Voorlopig percentage

De (beleids)dekkingsgraad per 31 december 2018 is overigens nog een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op onze Documentenpagina.

Herstelplan

Ons fonds heeft een tekort: de beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft BPFV een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.