Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in november: 94,7%

BPFV heeft per 30 november 2019 een beleidsdekkingsgraad van 94,7%. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in november

De rente is in november wat gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele dekkingsgraad steeg met 0,6%-punt naar 94,2%. De beleidsdekkingsgraad is helaas met 0,3%-punt gedaald, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Pensioen in 2020 waarschijnlijk niet verlaagd

Het ziet er naar uit dat we de pensioenen in 2020 niet hoeven te verlagen. Onze dekkingsgraad is hoger dan de kritische grens. Als dat op 31 december 2019 nog steeds zo is, hoeven we de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Een eventuele verlaging in 2021 is daarmee niet van de baan. Of dat nodig is, weten we pas aan het einde van 2020.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.