Nieuws

Pensioengerechtigde in het bestuur: stelt u zich kandidaat?

BPFV is op zoek naar een bestuurder die per 21 juli 2019 namens de pensioengerechtigden in het bestuur zitting neemt. Als pensioengerechtigde kunt zich kandidaat stellen voor deze functie. Mocht u bestuurslid worden, dan hebt u een stem in alle besluiten van het bestuur.

Andere kandidaten

De afgelopen jaren vervulde mevrouw Anja van Leeuwen deze zetel; zij was hiervoor voorgedragen namens werknemersorganisatie FNV. Haar termijn van vier jaar is afgelopen. Naast pensioengerechtigde mogen ook werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties kandidaten voordragen. Als zich geen geschikte kandidaten melden, mag het bestuur zelf geschikte kandidaten benaderen.

Wilt u zich kandidaat stellen? 

Voor deze functie is een functieprofiel opgesteld. Wilt u zich kandidaat stellen, stuur het kandidaatstellingsformulier met uw CV en motivatie dan naar het Bestuursbureau van BPFV, via BPFVlakglas-bestuursbureau@montae.nl of Bestuursbureau BPFV, Verrijn Stuartlaan 1F, 2288 EK Rijswijk. Wij ontvangen uw kandidaatstelling graag uiterlijk 31 maart 2019.

Hoe gaat het verder?

De verkiezingscommissie bekijkt of u aan het profiel voldoet. Als dat zo is, komt u op de kandidatenlijst te staan. Zodra de kandidatenlijst definitief is, hoort u of u op de lijst staat. Als er meer dan één geschikte kandidaat is, organiseert het fonds verkiezingen. De verkiezingsperiode loopt van 15 april t/m 28 april 2019. Pensioengerechtigden kunnen dan hun stem uitbrengen. Hierover ontvangen zij later meer informatie.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie of met vragen over deze functie kunt u contact opnemen met het Bestuursbureau van BPFV. Het Bestuursbureau is bereikbaar via
BPFVlakglas-bestuursbureau@montae.nl of 070 – 304 29 00.  

Hebt u vragen over uw pensioen? Neem dan contact met ons op.