Nieuws

Verkiezing bestuurslid BPFV: pensioengerechtigde, breng nu uw stem uit!

Per 21 juli 2019 is er een vacature voor een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het bestuur van BPFV. Twee geschikte kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld. Daarom organiseert ons fonds een verkiezing. Pensioengerechtigden kunnen vóór 29 april 2019 hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur.

Kandidaten

De kandidaten zijn de heer Ger Hawinkels en mevrouw Lettie Kleijer-Blok. U kunt digitaal stemmen. Als u inlogt, leest u de motivaties van de kandidaten.

Hoe kunt u stemmen?

Pensioengerechtigden die ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons fonds ontvangen én 18 jaar en ouder zijn mogen hun stem uitbrengen. Behoort u tot deze groep? Dan ontvangt u een brief met persoonlijke inloggegevens voor de stemtool.

Uw stem is belangrijk

Met uw stem bepaalt u mee wie het nieuwe bestuurslid wordt van BPFV. Een bestuurslid heeft een stem in alle besluiten van het bestuur.

U stemt anoniem

Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Parantion. Deze externe partij ziet toe op een eerlijk verloop en waarborgt dat u anoniem stemt.

Stem vóór 29 april

U kunt stemmen van maandag 15 april tot en met 28 april 2019. Op 29 april sluit de verkiezing. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezing vast. De uitslag wordt binnen 15 werkdagen na de einddatum van de verkiezing bekend gemaakt op onze website. Het nieuwe bestuurslid wordt benoemd na een toetsing door De Nederlandsche Bank.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Alvast hartelijk bedankt voor uw stem!