Nieuws

Verlaging van de pensioenen in 2020 waarschijnlijk van de baan

Het gaat al een tijd niet goed met de financiën van ons pensioenfonds. Er was een kans dat we de pensioenen in 2020 moesten verlagen. Inmiddels ziet het er minder somber uit: onze dekkingsgraad is hoger dan de kritische grens. Ook heeft minister Koolmees op de ‘pauzeknop’ gedrukt. Dat geeft pensioenfondsen meer ademruimte.

Dekkingsgraad hoger dan 90%

De minister heeft besloten dat pensioenfondsen in 2020 niet hoeven te verlagen als hun dekkingsgraad op 31 december 2019 90% of hoger is. Onze dekkingsgraad was eind oktober 95%. We verwachten dat onze dekkingsgraad op het einde van dit jaar nog steeds hoger is dan 90%. Als dat lukt, hoeven we de pensioenen in 2020 niet te verlagen.

Langer de tijd om buffers aan te vullen

Minister Koolmees heeft de rekenregels voor het verlagen van de pensioenen voor één jaar versoepeld. De minister heeft de regels tijdelijk minder streng gemaakt, omdat:

  • we door de lage rekenrente in een bijzondere situatie zitten en
  • het pensioenstelsel wordt gewijzigd

Verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk

We kunnen nog niets zeggen over de periode na 2020. Een verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk. Veel hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkelt.

Ook weten we nog niet hoe het nieuwe pensioenakkoord uitpakt voor ons fonds en onze deelnemers. Hierover lopen de onderhandelingen in werkgroepen. De minister wil met de bijzondere maatregel ruimte maken voor de uitwerking van dit nieuwe pensioenakkoord. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Het kabinet en sociale partners zijn gezamenlijk aan de slag met de uitwerking van het pensioenakkoord. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen.’

Meer informatie

Lees op de website van de Rijksoverheid de brief die hij hierover heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.