Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 91,7%

Onze actuele dekkingsgraad steeg in augustus van 90,8% naar 92,3%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,1%-punt omhoog naar 91,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in augustus

De rente steeg in augustus. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,5%-punt van 90,8% naar 92,3%. De beleidsdekkingsgraad steeg licht met 0,1%-punt, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Verlaging in 2021?

Minister Koolmees heeft gezegd dat pensioenfondsen hun pensioenen alleen hoeven te verlagen als de actuele dekkingsraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Op dit moment is onze dekkingsgraad hoger. Maar de peildatum is 31 december. Pas dan weten we of een verlaging volgend jaar nodig is.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.