Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in december: 94,8%

BPFV heeft per 31 december 2019 een beleidsdekkingsgraad van 94,8%. De dekkingsgraad is iets gestegen ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in december

De rente is in december weer wat gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele dekkingsgraad steeg met 1,7%-punt naar 95,9%. De beleidsdekkingsgraad is met slechts 0,1%-punt gestegen, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Geen verlaging van de pensioenen in 2020

Het is zeker: we hoeven de (opgebouwde) pensioenen in 2020 niet te verlagen. Onze dekkingsgraad was op 31 december 2019 hoger dan de kritische grens. Er blijft een reële kans bestaan dat we de pensioenen in 2021 toch moeten verlagen. Dat hangt af van de ontwikkeling van onze financiële situatie dit jaar. Wel is vanaf 1 januari 2020 de opbouw van het pensioen per jaar omlaag gegaan.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.