Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in juli: 91,6%

Onze actuele dekkingsgraad ging in juli iets omhoog van 90,7% naar 90,8%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,3%-punt naar 91,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in juli

De rente is in juli opnieuw gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam echter toe. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad met 0,1%-punt van 90,7% naar 90,8%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,3%-punt, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.