Nieuws

Geen verlaging van de pensioenen in 2020

Het is zeker: we hoeven de (opgebouwde) pensioenen in 2020 niet te verlagen. Onze dekkingsgraad was op 31 december 2019 hoger dan de kritische grens. Er blijft een reële kans bestaan dat we de pensioenen in 2021 toch moeten verlagen. Dat hangt af van de ontwikkeling van onze financiële situatie dit jaar. Wel is vanaf 1 januari 2020 de opbouw van het pensioen per jaar omlaag gegaan.

Wat gebeurt er bij een verlaging?

Als we het hebben over het verlagen van de pensioenen, dan gaat het niet alleen over het verlagen van de pensioenen van pensioengerechtigden, maar ook over het verlagen van het pensioen dat tot nu toe bij ons fonds is opgebouwd. Dit geldt voor het pensioen van mensen die nu nog bij ons fonds opbouwen (deelnemers) en voor mensen die in het verleden pensioen bij ons fonds hebben opgebouwd (slapers). Voor 2020 is het verlagen van de pensioenen voor ons fonds definitief van de baan. Voor 2021 blijft deze kans bestaan.

Opbouw pensioen per 1 januari 2020 omlaag

Deelnemers bouwen elk jaar een stukje pensioen op. Dat is het opbouwpercentage. Vanaf 1 januari 2020 is het opbouwpercentage omlaag gegaan van 1,7% naar 1,48%. Hierdoor bouwen deelnemers vanaf nu elk jaar minder pensioen op.

Bij ons fonds is er ook recht op een uitkering voor de partner als de deelnemer overlijdt: het partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer had kunnen opbouwen tot 67 jaar. Doordat het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen omlaag gaat, is er dus ook minder partnerpensioen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.