Nieuws

Onze pensioenregeling is gewijzigd: u bouwt minder pensioen op

Vanaf 1 januari 2020 is onze pensioenregeling gewijzigd. Hierdoor bouwt u minder pensioen op. Als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt, is er ook minder pensioen voor uw partner. Bent u al met pensioen? Dan verandert er niets.

U bouwt minder pensioen op

Elk jaar bouwt u over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Dat noemen we het opbouwpercentage. Dit is vanaf 1 januari 2020 gewijzigd van 1,7% naar 1,48%. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. De franchise is in 2020 € 14.167,-. In 2019 was dit nog € 13.785,-. Hierdoor hebt u straks iets minder pensioen. Hoe ouder u bent, des te kleiner de gevolgen van deze wijziging voor u zijn. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld: u bouwt per jaar minder ouderdomspensioen op

Joost (37 jaar) bouwt pensioen op bij BPFV. In 2020 is het opbouwpercentage lager en de franchise hoger is dan in 2019. Daarom bouwt Joost in 2020 minder ouderdomspensioen op dan in 2019. 
 

 

2019

2020

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)

€ 30.000*

€ 30.000*

Minus Franchise

€ 13.785

€ 14.167

Pensioengrondslag

€ 16.215

€ 15.833

Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage

1,7%

1,48%

Pensioenopbouw (afgerond) over 1 jaar

€ 275,66

€ 234,32

* Jaarlijks kan het salaris wijzigen. Voor het overzicht laten we dit bedrag gelijk.

Door de wijzigingen in de opbouw en de franchise bouwt Joost in 2020 € 41,34 bruto per jaar minder op.

Uw partner bouwt ook minder pensioen op

U bouwt ook pensioen op voor uw eventuele partner als u komt te overlijden: het partnerpensioen. Het opbouwpercentage voor het partnerpensioen is 70% van de opbouw van het ouderdomspensioen. Dit percentage is vanaf 1 januari 2020 daarom ook gewijzigd van 1,19% naar 1,04%. Het partnerpensioen wordt berekend over het pensioen dat u had kunnen opbouwen tot 67 jaar. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld: als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt, is er minder pensioen voor uw partner

Joost (37) bouwt pensioen op bij BPFV.  Als Joost overlijdt, is er pensioen voor zijn partner (het partnerpensioen). Omdat de opbouw van het pensioen in 2020 lager is dan in 2019, is er ook minder pensioen voor de partner van Joost. Dit voorbeeld laat zien hoeveel partnerpensioen er is als Joost in 2019 of in 2020 zou overlijden.
 

 

2019

2020

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)

€ 30.000*

€ 30.000*

Minus Franchise

€ 13.785

€ 14.167

Pensioengrondslag

€ 16.215

€ 15.833

Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage

1,7%

1,48%

Pensioenopbouw (afgerond) over 1 jaar

€ 275,66

€ 234,32

Pensioenopbouw tot 67 jaar (nog 30 jaar opbouw)

€ 8.269,80

€ 7.029,60

Partnerpensioen (70% van pensioenopbouw)

€ 5.788,86

€ 4.920,72

* Jaarlijks kan het salaris wijzigen. Voor het overzicht laten we dit bedrag gelijk.

Door de wijzigingen in de opbouw en de franchise ontvangt de partner van Joost € 868,14 bruto per jaar minder.

Wie bepaalt deze maatregel?

Sociale partners besluiten over de inhoud van de pensioenregeling, zoals deze wijziging. De sociale partners zijn de werkgevers en de werknemers die samenwerken in werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden). Het bestuur kijkt vervolgens of zij de wijziging kunnen uitvoeren.

Waarom is deze maatregel nodig?

Een pensioenfonds moet bij een lage rente meer geld opzij leggen om straks alle pensioenen te kunnen betalen. De rente is nu erg laag. Ons fonds heeft daarom meer geld nodig. De premie die u en uw werkgever maandelijks betalen is al maximaal. Dat ligt zo vast in de cao. Daarom hebben sociale partners besloten om het opbouwpercentage te wijzigen.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd, verandert niet. Het pensioen dat u kunt bereiken als u pensioen blijft opbouwen tot 67 jaar, wordt lager. Als u vanaf 1 april 2020 inlogt in Mijn Pensioencijfers via onze website, ziet u het te bereiken pensioen berekend met het lagere opbouwpercentage.