Nieuws

Uw Uniform Pensioenoverzicht komt eraan

Als u pensioen opbouwt bij ons fonds, ontvangt u eind juli uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO gaat uit van uw situatie op 31 december 2019.

Op het UPO ziet u hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd. U ziet ook hoeveel pensioen er is voor uw nabestaanden als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Bekijk uw UPO goed. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Staat uw partner op het UPO vermeld? Als het iets niet klopt, neem dan contact met ons op.

Wat als het mee- of tegenzit?

U ziet op uw UPO ook een inschatting van uw pensioen bij ons fonds als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn . Bij deze inschatting gaan we uit van de situatie op 31 december 2019. De effecten van de coronacrisis zijn hierin niet meegenomen.

U ontvang het UPO digitaal

Sinds dit jaar communiceert BPFV meer digitaal. Daarover hebt u in juni een kaart ontvangen. Als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen digitale communicatie, ontvangt u een e-mail als het UPO digitaal voor u klaar staat in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Hebt u wel bezwaar gemaakt tegen digitale communicatie, dan ontvangt u het UPO nog op papier.

Wilt u uw UPO in de toekomt toch liever per post ontvangen? Of wilt u uw e-mailadres doorgeven of wijzigen? Dat kan via Mijn Pensioencijfers.