Nieuws

Witte rook voor onze verplichtstelling

Ons fonds heeft lang gewacht op een akkoord van het ministerie op aanpassing van onze zogenaamde ‘verplichtstelling’. Nu is er witte rook: de verplichtstelling is goedgekeurd. Dit is belangrijk voor de toekomst van ons fonds.

Wat is een verplichtstelling?

De pensioenregeling van ons fonds is verplicht voor ondernemingen in onze branche. Dat wordt bepaald door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedrijfsactiviteiten van een onderneming, bepalen of deze aan onze pensioenregeling moet deelnemen. Dat noemen we de werkingssfeer. De werkingssfeer staat omschreven in de verplichtstelling.

Wat was er aan de hand?

Het Ministerie wilde een aanpassing van onze verplichtstelling niet goedkeuren, omdat er discussie was met een ander pensioenfonds: Bpf Schilders. Die discussie ging over de werkingssfeer. Beide fondsen vonden dat bepaalde ondernemingen bij hun fonds moesten aansluiten. En dat kan natuurlijk niet. Deze discussie is nu opgelost. De werkingssfeer van beide pensioenfondsen is nu goed op elkaar afgestemd. Daarom is het Ministerie ook akkoord.

Met open vizier naar de toekomst

Ons fonds oriënteert zich op de toekomst van het fonds. Een fusie met een ander fonds is een van de mogelijkheden. Dat kan alleen als de werkingssfeer helder is. Nu dat zo is, geeft dat ruimte om met open vizier naar de toekomst te kijken.