Nieuws

Aansluiting van PHJ uitgesteld

Op 1 januari 2022 zouden de deelnemers en werkgevers van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) bij ons aansluiten. Die aansluiting is uitgesteld. Dat komt omdat de toestemming die daarvoor nodig is, vertraging heeft opgelopen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moeten toestemming geven voor de aansluiting. Die toestemming heeft vertraging opgelopen. Daarom kan PHJ niet op 1 januari 2022 bij ons aansluiten.

PHJ sluit op een later moment bij ons aan

We vinden het jammer dat de aansluiting nu niet kan doorgaan. We verwachten dat PHJ de toestemming in de loop van 2022 alsnog krijgt. We informeren u dan over het vervolg.

Onze pensioenregeling in 2022

Werkgevers- en werknemersorganisatie uit onze sector hebben besloten om de pensioenregeling van BPFV per 1 januari 2022 op een paar onderdelen te wijzigen. Hiermee bereidt BPFV zich alvast voor op de aansluiting van PHJ. Als er dan toestemming is, kan PHJ gemakkelijk bij ons aansluiten en zijn er op dat moment geen wijzingen nodig. We bereiden ons met deze wijzigingen ook alvast voor op het nieuwe pensioenstelsel in Nederland.

Hebt u vragen?