Nieuws

Dekkingsgraad oktober: 101,0%

In oktober steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,2%-punt naar 101,0%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,7%-punt omhoog naar 99,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in oktober

In oktober daalde de rente. Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Gelukkig nam ons vermogen in oktober toe. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een lichte stijging van de actuele dekkingsgraad van 0,2%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,7%-punt naar 99,0%. Dit komt doordat de ‘slechtere’ maand oktober 2020 (92,9%) nu niet meer meetelt en de hogere dekkingsgraad van nu (101,0%) aan het gemiddelde wordt toegevoegd.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.