Nieuws

‘Het leven is één groot risico. De vraag is: hoe ga je ermee om?’

Harm Roeten is sinds 2017 bestuurslid van BPFV. Binnen het bestuur is hij lid van de agendacommissie en voorzitter van de risicocommissie. Sinds kort heeft hij er een nieuwe functie bij: sleutelfunctiehouder risicomanagement. Een hele mond vol. ‘Is dat nou nieuw? Nee. Het is alleen anders neergezet.’

Pensioenfondsen moeten tegenwoordig sleutelfunctiehouders hebben. ‘Dat komt voort uit Europese wetgeving. Sleutelfunctiehouders hebben een controlerende rol. Er is een sleutelfunctiehouder actuarieel, een sleutelfunctiehouder risicomanagement en een sleutelfunctiehouder audit.’

Risico’s onder de loep

‘Als sleutelfunctiehouder ben ik verantwoordelijk voor het hele risicomanagement binnen het pensioenfonds. Risicomanagement gaat over het herkennen en beheersen van risico’s. Dat staat sinds 2014 al bij ons op de agenda. In die zin is het niet nieuw. De eerste verantwoordelijkheid om goed naar de risico’s te kijken, ligt bij de commissies. Daarna kijk ik naar het geheel. Heeft de commissie alle risico’s goed onder de loep genomen? Als er nog iets mist, gaat een voorstel terug. Is het akkoord? Dan kan het naar het bestuur. Zo zorgen we dat er een gedegen voorstel naar het bestuur gaat.

Het doel van dit alles is om als bestuur ons werk te kunnen doen zoals het hoort. Daar moet de deelnemer op kunnen vertrouwen. We werken immers met het geld van de deelnemers.’

Logische kandidaat

Harm was een logische kandidaat voor de functie. ‘Ik ben gevraagd omdat ik binnen het bestuur het meeste met het onderwerp heb. Bovendien was ik al voorzitter van de risicocommissie, dat past in het profiel. Je moet wel getoetst worden door De Nederlandsche Bank (DNB). Dat was natuurlijk toch spannend. Je hoopt maar dat je goedgekeurd wordt. Ze kijken goed naar onafhankelijkheid en ervaring. Je moet op de juiste manier actie ondernemen als het nodig is. Gelukkig is DNB akkoord, ik kan aan de slag!’

Trots

‘Ik vind het echt een uitdaging om deze functie goed in te vullen. Weet je wat het is met risico’s: die zijn er nou eenmaal altijd. Het leven is één groot risico. De vraag is: hoe ga je ermee om? Door risico’s in kaart te brengen, word je je er meer van bewust dat ze er zijn. Dan kun je nadenken over hoe belangrijk je die risico’s vindt en hoe je ze kunt beheersen. Zo probeer je zo goed mogelijk met die risico’s om te gaan. En zo is het binnen een pensioenfonds ook.’

‘Ik ben trots op wat we tot nu toe binnen het bestuur met risicomanagement hebben bereikt. We hebben een goed systeem dat ons helpt om te zien waar onze risico’s liggen. Elk kwartaal kunnen we via een rapportage zien hoe het ervoor staat. Daar ben ik heel tevreden over.’

 

De sleutelfunctiehouder actuarieel is Jan Tol, tevens certificerend actuaris van het fonds. Deze sleutelfunctiehouder houdt zich bezig met allerlei actuariële zaken, zoals grondslagenberekeningen, sterftetafels en kostendekkende premie. De sleutelfunctiehouder audit wordt ingevuld door Jeroen Vredevoogd. Hij kijkt overstijgend of alle processen goed geborgd zijn.