Nieuws

Vacature Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht (RvT) van ons fonds is een vacature voor een nieuw lid met als aandachtsgebied vermogensbeheer. Is deze functie iets voor u? Dan kunt u tot en met 22 oktober solliciteren.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De RvT bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het bestuur en de uitvoerders van het fonds.

Profielschets

De drie leden hebben een eigen specialisme. De vacature is voor een lid met vermogensbeheer als aandachtsgebied. Bekijk hier de profielschets voor deze functie.

Hebt u interesse?

Stuur uw sollicitatie dan uiterlijk 22 oktober naar Tom Grootjen (voorzitter van het Verantwoordingsorgaan) met een kopie naar Fieke van der Lecq (voorzitter Raad van Toezicht). De gesprekken vinden plaats op maandag 1 of dinsdag 2 november.