Nieuws

Dank voor uw deelname aan de enquête!

Afgelopen maand hebben ruim 3000 deelnemers de tijd genomen om mee te doen aan onze enquête over het nieuwe pensioenstelsel. 

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

Inmiddels worden de resultaten verzameld en verder uitgewerkt. Als wij hiermee klaar zijn, leest u meer over de resultaten op deze website.