Nieuws

Dekkingsgraad juni: 109,2%

In juni daalde onze actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt naar 109,2%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,7%-punt omhoog naar 103,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in juni

De daling van de actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt kwam vooral doordat onze beleggingen het in juni minder goed deden. Ons vermogen nam daardoor af. Maar de rente steeg. Dat is positief voor onze dekkingsgraad. Dat compenseerde voor een deel het negatieve effect van de daling van ons vermogen.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,7%-punt naar 103,0%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.