Nieuws

Dekkingsgraad mei: 109,9%

In mei steeg onze actuele dekkingsgraad met 4%-punt naar 109,9%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,8%-punt omhoog naar 102,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over het verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in mei

In mei steeg de rente verder. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Ons vermogen nam iets af, omdat onze beleggingen het minder goed deden. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad van 4%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,8%-punt naar 102,3%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.