Nieuws

Dekkingsgraad oktober: 114,6%

In oktober steeg onze actuele dekkingsgraad met 2,0%-punt naar 114,6%. De beleidsdekkingsgraad ging met 1,2%-punt omhoog naar 106,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in oktober

De toename van de actuele dekkingsgraad met 2,0%-punt kwam vooral doordat de rente ook in oktober flink is gestegen. Een hoge rente is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast deden onze beleggingen het goed. Hierdoor nam ons vermogen iets toe. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad van 112,6% naar 114,6%.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,2%-punt naar 106,7%. Dit komt doordat de lagere dekkingsgraad van oktober 2021 (101,0%) is vervangen door die van oktober 2022 (114,6%).

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.