Nieuws

Bedankt voor uw deelname aan ons pensioenonderzoek!

Een aantal weken geleden ontvingen (oud-)deelnemers en gepensioneerden van BPFV een uitnodiging om een pensioenonderzoek in te vullen. In totaal hebben we bijna 1.550 reacties gekregen. Hartelijk dank daarvoor!

In het onderzoek vroegen we onze deelnemers naar het risico dat genomen mag worden met het beleggen van het pensioengeld. Ook vroegen we of die risico’s met alle deelnemers gedeeld moeten worden of niet. En hoe onze deelnemers willen dat het pensioengeld wordt belegd.

Met de komst van een nieuw pensioenstelsel moeten namelijk belangrijke keuzes gemaakt worden. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons hierbij.

Resultaten van het onderzoek

De vragenlijst kon tot en met 1 mei ingevuld worden en is dus gesloten. Onderzoeksbureau Ipsos gaat nu aan de slag met het analyseren van de antwoorden. Zodra de resultaten bekend zijn, informeren we u daarover via deze website.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel leest u op deze website. Voor vragen over het nieuwe pensioenstelsel kunt u contact met ons opnemen via wtp@bpfv.nl.