Nieuws

Dekkingsgraad april: 113,0%

In april steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,2%-punt naar 113,0%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,6%-punt omhoog naar 111,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat ons pensioenfonds bezit en het kapitaal dat ons pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft ons pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die we aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over het te volgen beleid, verhogen of verlagen van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van ons pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in april

In april steeg de rente. Dat is goed nieuws. Want als de rente stijgt, hoeven we minder geld in kas te hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Daardoor gaat onze dekkingsgraad omhoog. Ons vermogen nam in april iets af, omdat onze beleggingen het minder goed deden. Het effect van de stijging van de rente was echter groot genoeg om de negatieve ontwikkeling van de beleggingen op te vangen.

Deze ontwikkelingen samen zorgden dus voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,2%-punt. De stijging van de beleidsdekkingsgraad met 0,6%-punt komt doordat de lagere dekkingsgraad van april 2022 (105,9%) is vervangen door de hogere dekkingsgraad van april 2023 (111,5%) in het 12-maandelijks gemiddelde.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.