Nieuws

Dekkingsgraad maart: 112,3%

In maart daalde onze actuele dekkingsgraad met 1,8%-punt naar 112,3%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,6%-punt omhoog naar 111,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat ons pensioenfonds bezit en het kapitaal dat ons pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft ons pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die we aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over het te volgen beleid, verhogen of verlagen van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van ons pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in maart

In maart daalde de rente. Als de rente daalt, moeten we meer geld in kas te hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Daardoor gaat onze dekkingsgraad omlaag. Ons vermogen nam in maart toe, omdat onze beleggingen het goed deden. Het effect van het stijgen van het vermogen was echter niet groot genoeg om de daling van de rente op te vangen.

Deze ontwikkelingen samen zorgden dus voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,8%-punt. De stijging van de beleidsdekkingsgraad met 0,6%-punt komt doordat de lagere dekkingsgraad van maart 2022 (101,1%) is vervangen door de hogere dekkingsgraad van maart 2023 (111,0%) in het 12-maandelijks gemiddelde.  

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

 

*In mei 2023 is deze dekkingsgraad herijkt van 112,3% naar 111,8%.