Nieuws

Informatie over de toeslagverlening per 1 januari 2024

Ons bestuur kijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Per 1 januari 2024 konden we alleen de pensioenen van de deelnemers die bij ons pensioen opbouwen (actieve deelnemers) met 0,5% verhogen. Voor de mensen die pensioen van ons ontvangen of in het verleden hebben opgebouwd en dat hebben laten staan (inactieve deelnemers) konden we de pensioenen helaas niet verhogen per 1 januari 2024. We geven u graag uitleg.

Wettelijke regels en toeslagbeleid

Ons bestuur kijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Het bestuur neemt besluiten over de toeslag op basis van het toeslagbeleid. De financiële positie van ons fonds (beleidsdekkingsgraad) en de prijs- en loonstijgingen zijn hierbij belangrijk.

Financiële positie van ons fonds

Om te bepalen of ons fonds financieel gezond is, kijken we elk jaar naar de beleidsdekkingsgraad van oktober. De beleidsdekkingsgraad van oktober 2023 was met 114,5% voldoende om de pensioenen gedeeltelijk te kunnen verhogen.

Prijsindex voor inactieve deelnemers

Voor de inactieve deelnemers is de consumentenprijsindex alle bestedingen (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bepalend voor de hoogte van de toeslag.

Het CBS berekent elk jaar de CPI van alle bestedingen. Volgens het CBS was er tussen oktober 2022 en oktober 2023 geen sprake van prijsstijging. Daarom hebben we de pensioenen per 1 januari 2024 niet verhoogd voor de inactieve deelnemers.

Loonindex voor actieve deelnemers

Voor het bepalen van de toeslag voor de actieve deelnemers wordt gekeken naar de loonindex particuliere bedrijven in de industrie van het CBS.

Het CBS berekent elk jaar de loonstijging van de particulieren bedrijven in de industrie. Volgens het CBS was er tussen oktober 2022 en oktober 2023 sprake van een stijging van de lonen. We hebben daarom de pensioenen van de actieve deelnemers met 0,5% verhoogd.

Verhoging en verlaging pensioen

Wilt u meer uitleg over de toeslagverlening? Op onze website onder verhoging en verlaging pensioen vindt u meer uitleg.

Overzicht van uw pensioen

Wilt u bekijken hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds? In Mijn Pensioencijfers ziet u een overzicht van uw pensioen bij ons fonds. Bouwt u pensioen bij ons fonds op? Vanaf 1 april ziet u hier ook de pensioenverhoging die per 1 januari 2024 is toegekend.