Herstelplan

Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moet ons fonds ieder jaar een herstelplan indienen. Omdat de financiële situatie eind 2018 nog onder het vereiste niveau lag, heeft BPFV het herstelplan begin 2019 geactualiseerd en ingediend bij DNB. Deze nieuwe versie van het herstelplan is goedgekeurd door DNB.

Te lage dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoende middelen hebben om de uitbetaling van de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst wordt in een percentage uitgedrukt: de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien hoe een pensioenfonds er financieel voor staat.

De dekkingsgraad is altijd een momentopname die door economische ontwikkelingen kan stijgen en dalen. Dalen de aandelenkoersen, rente of neemt de levensverwachting toe, dan daalt de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden) van het pensioenfonds was eind 2018 98,3% en lag daarmee onder de vereiste dekkingsgraad van 113,3%. In het herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de financiële situatie binnen 10 jaar weer op orde is.

Welke maatregelen kan BPFV inzetten?

Om uit herstel te komen kan BPFV (daar waar nodig in overleg met de sociale partners) besluiten om bijvoorbeeld:

  • de premie te verhogen
  • de pensioenregeling te versoberen
  • de pensioenen te korten
  • het toeslagbeleid aan te passen

Geen verhoging en mogelijk verlaging in 2021

Door onze financiële situatie zijn de pensioenen de laatste jaren niet verhoogd. Nu de dekkingsgraad laag blijft, verwacht BPFV dat de pensioenen ook het komend jaar niet verhoogd kunnen worden. Uit het herstelplan blijkt dat er voor 2019 geen aanvullende maatregelen nodig zijn om BPFV tijdig uit herstel te laten komen.

Uit het plan blijkt wel dat er een reële kans is dat het fonds de pensioenen in 2021 moet verlagen. Deze maatregel neemt ons fonds pas als allerlaatste, maar het kan zijn dat er op zeker moment geen andere keuze meer is.

Meer informatie

Wilt u het complete herstelplan inzien? Neem dan contact met ons op.