Herstelplan

Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom begin 2021 opnieuw een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft ons herstelplan goedgekeurd. Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moet ons fonds ieder jaar een herstelplan indienen.

Te lage dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoende middelen hebben om de uitbetaling van de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst wordt in een percentage uitgedrukt: de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien hoe een pensioenfonds er financieel voor staat.

De dekkingsgraad is altijd een momentopname die door economische ontwikkelingen kan stijgen en dalen. Dalen de aandelenkoersen, rente of neemt de levensverwachting toe, dan daalt de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden) van het pensioenfonds was eind 2021 99,8% en lag daarmee onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. In het herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de financiële situatie binnen 10 jaar weer op orde is.

Welke maatregelen kan BPFV inzetten?

Om uit herstel te komen kan BPFV (daar waar nodig in overleg met de sociale partners) besluiten om bijvoorbeeld:

  • de premie te verhogen;
  • de pensioenregeling te versoberen;
  • de pensioenen te korten;
  • het toeslagbeleid aan te passen.

Kans op verlaging van de pensioenen

Uw pensioen wordt niet zomaar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het fonds inzet, als er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen. 

Ons fonds staat er financieel gezien niet goed voor. Gelukkig was het niet nodig om de pensioenen op 1 januari 2022 te verlagen. Of we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, weten we nu nog niet. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. 

Meer informatie

Wilt u het complete herstelplan inzien? Neem dan contact met ons op.