Herstelplan

Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom begin 2021 opnieuw een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft ons herstelplan goedgekeurd. Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moet ons fonds ieder jaar een herstelplan indienen.

Te lage dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoende middelen hebben om de uitbetaling van de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst wordt in een percentage uitgedrukt: de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien hoe een pensioenfonds er financieel voor staat.

De dekkingsgraad is altijd een momentopname die door economische ontwikkelingen kan stijgen en dalen. Dalen de aandelenkoersen, rente of neemt de levensverwachting toe, dan daalt de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden) van het pensioenfonds was eind 2022 108,4% en lag daarmee boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds langere tijd onder dit minimum ligt, dan moet het fonds de (opgebouwde) pensioenen mogelijk verlagen (ook wel 'korten' genoemd).

Herstelplan

Behalve de minimaal vereiste dekkingsgraad (de absolute ondergrens) is er ook een vereiste dekkingsgraad. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat een pensioenfonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat welke maatregelen het fonds neemt om de financiële positie binnen 10 jaar weer aan de gestelde eisen te laten voldoen.

Eind 2022 was de beleidsdekkingsgraad van BPFV lager dan de vereiste dekkingsgraad van 115,5%. Daarom heeft BPFV in maart 2023 een geactualiseerde versie van het herstelplan ingediend bij DNB. In het herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de financiële situatie binnen 10 jaar weer op orde is. In het herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de financiële situatie binnen 10 jaar weer op orde is.

Welke maatregelen kan BPFV inzetten?

Om uit herstel te komen kan BPFV (daar waar nodig in overleg met de sociale partners) besluiten om bijvoorbeeld:

  • de premie te verhogen;
  • de pensioenregeling te versoberen;
  • de pensioenen te korten;
  • het toeslagbeleid aan te passen.

Kans op verlaging van de pensioenen

Uw pensioen wordt niet zomaar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het fonds inzet, als er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Ons fonds staat er financieel gezien niet goed voor. Gelukkig was het niet nodig om de pensioenen op 1 januari 2023 te verlagen. Sterker nog, dankzij versoepelde regelgeving konden we de pensioenen verhogen. Dit biedt geen garantie voor de toekomst. Of we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, weten we nu nog niet. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u het complete herstelplan inzien? Neem dan contact met ons op.