Bestuursleden

Harm Roeten

Harm Roeten

Functie:

Plaatsvervangend secretaris

Vertegenwoordigt:

Werknemers

Organisatie:

CNV Vakmensen
Bestuurslid sinds:  2017
Aandachtsgebied: Lid agendacommissie en sleutelfunctiehouder risicomanagement

Motivatie

Pensioen is belangrijk voor mensen. Op jonge leeftijd is men zich daar vaak niet van bewust. Ik wil mij inzetten voor een passende, begrijpbare en betaalbare pensioenregeling. Ook in deze financiële moeilijke tijden.

Pensioen is voor iedereen belangrijk, omdat …

…het je inkomen is voor de rest van je leven naast je AOW, als je stopt met werken. Maar pensioen is zeker ook belangrijk voor je partner en kinderen.

Overige activiteiten

Bestuurder van meerdere pensioenfondsen.

Andere bestuursleden