Bestuursleden

John Westerbrink

John Westerbrink

Functie:

Voorzitter

Ad Interim

Vertegenwoordigt:

Onafhankelijk

Organisatie:

Westerbrink B.V.
Bestuurslid sinds:  1 februari 2023
Aandachtsgebied: Governance en Lid agendacommissie

Motivatie

Pensioen is inkomen voor later. Voor onze deelnemers die bij ons fonds pensioen opbouwen, maar ook voor hun partner en kinderen als een deelnemer onverhoopt overlijdt. Heel belangrijk dus.

Ik zet mij in om optimale resultaten voor onze deelnemers te bereiken. Met behulp van deskundige collega’s, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het is echt teamwork.

Pensioen is voor iedereen belangrijk, omdat …

…het deelnemers in staat stelt na hun dienstverband een goed inkomen te houden. Maar het pensioen van ons fonds zorgt na overlijden dus ook voor financiële ondersteuning aan nabestaanden.

Overige activiteiten

Ik ben onder andere bestuurder van PPF APG.

Andere bestuursleden