Bestuursleden

Martin Meijer

Martin Meijer

Functie:

Onafhankelijk voorzitter
Bestuurslid sinds:  11 september 2017
Aandachtsgebied: Algemeen

Motivatie

Als ‘verbindingsofficier’ tussen alle belanghebbenden van BPFV bijdragen aan een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor onze deelnemers. Goed luisteren, realistische verwachtingen naar elkaar scheppen, haalbare oplossingen uitwerken en begrijpelijk communiceren: dat is de uitdaging van evenwichtig besturen. Daar draag ik als onafhankelijk voorzitter graag mijn steentje aan bij.

Pensioen is voor iedereen belangrijk, omdat …

… het voor mensen een basis inkomensvoorziening is na gedane arbeid vanaf 67 jaar.

Overige activiteiten

Lid Raad van Toezicht bij een zorginstelling en Voorzitter van een Vermogensfonds. Strategisch en governance adviseur bij (familie)ondernemingen.

Andere bestuursleden