Maatschappelijk verantwoord beleggen

Volgens de definities vanuit Europese wetgeving classificeert BPFV de pensioenregeling vooralsnog niet als een duurzaam product. Dit neemt niet weg dat BPFV het belangrijk vindt het dat beleggingen een goed rendement hebben én maatschappelijk verantwoord zijn. Door rekening te houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid wil BPFV bijdragen aan een leefbare wereld voor volgende generaties.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bij onze beleggingen houden we rekening met het milieu, klimaatverandering, arbeidsnormen, anti-corruptie en mensenrechten. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord beleggen. Er zijn regels opgesteld over hoe dat precies gaat. Onze vermogensbeheerders moeten deze regels bij hun werkzaamheden voor ons fonds ook in acht nemen. In deze regels staat onder andere dat ons fonds niet betrokken wil zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • dierproeven

Europese wetgeving

Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatie over duurzaamheid van beleggingen. Op dit moment is de secundaire wetgeving met alle onderliggende technische standaarden nog niet bekend.

Vanuit deze Europese wetgeving verklaart BPFV het volgende:

“BPFV houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving.

Omdat de secundaire wetgeving nog niet definitief is, kan BPFV niet beoordelen of dat het Pensioenfonds hieraan voldoet. Bovendien biedt de wetgeving kleinere entiteiten met minder dan 500 werknemers de mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over de duurzaamheidsfactoren die het pensioenfonds meeweegt. Het pensioenfonds maakt gebruik van deze mogelijkheid, om hoge kosten van extra rapportages te voorkomen.

BPFV classificeert de pensioenregeling als een regeling die geen ecologische of sociale kenmerken promoot, omdat het duurzaamheidsaspect geen primaire doelstelling is van het fonds. BPFV stelt de deelnemers centraal en het fonds zorgt ervoor dat het pensioen op een goede manier geadministreerd wordt en deelnemers op tijd het pensioen uitbetaald krijgen.”

Beide verklaringen zal het pensioenfonds evalueren zodra de secundaire wetgeving definitief is.

Meer informatie

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen leest u vanaf pagina 56 in de ABTN.