Hoe bouwt u pensioen op?

Laag 1

drie_pijlers.png

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij BPFV. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

middelloon.png

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

opbouw.png

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 14.802,00 bouwt u in 2022 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel ‘franchise’ genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon, tot een maximum van € 59.706,00 minus het drempelbedrag, bouwt u 1,725% aan pensioen op. 

premieverdeling_beide_67.png

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Mogelijk betaalt uw werkgever ook mee aan uw pensioen. De premie die de werkgever mogelijk betaalt staat niet op uw loonstrook. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij bijdraagt aan uw pensioen.