Opbouwpercentage

Laag 2

opbouw.png

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon tot een maximum van € 59.706,00 minus de franchise bouwt u in 2022 jaarlijks 1,725% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 14.802,00. U bouwt in dat jaar 1,725%
ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.198,00. Dat is € 348,42 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van het pensioen. Maar ook minus de eventuele kortingen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.