Als u werkloos wordt

Laag 2

werkloos.png Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. U houdt wel recht op pensioenaanspraken die u tot het moment van ontslag hebt opgebouwd. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U kunt ervoor kiezen om pensioen te blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.