Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen partner- en wezenpensioen

Laag 2

In deze pensioenregeling is alleen partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd zolang u bij uw werkgever werkt en deelnemer bent bij BPFV. Dit betekent dat er geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen is vanaf het moment dat u uit dienst bent bij uw werkgever.

Als u een partner en kinderen heeft en u gaat uit dienst, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen voor die situatie. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Ook is het mogelijk om een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen te ruilen voor een partnerpensioen. Dat betekent dan wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. De keuze om ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen kunt u maken als u uit dienst gaat bij uw werkgever of wanneer u met pensioen gaat. Kijk daarvoor onder de kop 'Welke keuzes hebt u zelf?'.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.