Ouderdomspensioen

Laag 2

ouderdomspensioen_67.png

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van BPFV en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van BPFV is vooral afhankelijk van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 67 jaar uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw maximaal pensioengevend loon in 2022 bedraagt € 59.706,00 en uw pensioenuitvoerder houdt rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het gemaximeerde bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,725% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 14.802,00. U bouwt in dat jaar 1,725%
ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.198,00. Dat is € 348,42 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van het pensioen. Maar ook minus de eventuele kortingen.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over uw ouderdomspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.