Partner- en wezenpensioen

Laag 2

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Let op: Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot pensionering bij BPFV pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

Daarnaast is er een tijdelijk partnerpensioen verzekerd voor uw partner. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt in 2021 € 15.985,44. Het tijdelijk partnerpensioen is verzekerd tot uw pensioendatum of de eerdere datum waarop uw dienstverband met de werkgever wordt beëindigd. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de 1e dag van overlijden. Het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt dan wel uiterlijk tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner. Bij overlijden na beëindiging van het dienstverband dan wel bij overlijden na uw pensioendatum, bestaat er geen recht op tijdelijk partnerpensioen.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw UPO en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.