Vrijwillig aanvullend verzekeren

Stopt uw pensioenopbouw, dan is het onder voorwaarden mogelijk om uw pensioen vrijwillig voort te zetten. Dit kan maximaal gedurende drie jaar. De pensioenpremie die u betaalt, is zowel het werkgevers- als werknemersdeel.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.