Welke kosten maken wij?

Laag 2

kosten.png

BPFV maakt verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de pensioenuitvoering en de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het UPO.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

reglement.png

Meer informatie

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. Het jaarverslag vindt u op de documentenpagina.