Verhuisbericht

De pensioenadministratie is per 1 januari 2019 verhuisd van AZL Heerlen naar AZL Amsterdam.

De pensioenadministratie van ons fonds is per 1 januari 2019 verhuisd van AZL Heerlen naar AZL Amsterdam. Dat heeft een aantal gevolgen voor uw administratie:

U gaat werken met een nieuw werkgeversportaal

U gaat werken met een nieuw werkgeversportaal. Dit is vanaf ongeveer 1 september 2019 beschikbaar. Daarover ontvangt u medio 2019 meer informatie. Het oude werkgeversportaal is op dit moment gesloten.

Tot het nieuwe werkgeversportaal beschikbaar is, kunt u wijzigingen in uw werknemersbestand doorgeven via een tijdelijk portaal. Denk bij het doorgeven van wijzigingen in ieder geval aan: in- en uitdienstmeldingen, wijzigingen salaris en wijzigingen in de parttimegraad. Hebt u vragen over hoe het tijdelijk portaal precies werkt? Lees dan deze instructie.

Tijdens de inrichting van onze administratie bij AZL Amsterdam, kunnen we wijzigingen die u doorgeeft niet meteen verwerken. We zorgen er natuurlijk wel voor dat nieuwe werknemers op tijd hun startbrief ontvangen. Ook ontvangen werknemers die uit dienst gaan op tijd de stopbrief. Daarom is het belangrijk dat u alle wijzigingen meteen aan ons doorgeeft, zoals u dat altijd al deed.

Er is sprake van een overgangsfase

Vanaf 1 januari 2019 stuurt AZL Amsterdam de premienota’s. Let wel op, tijdens de inrichting van de administratie bij AZL Amsterdam, worden de wijzigingen in uw werknemersbestand die u doorgeeft tijdelijk niet verwerkt. De gevolgen van de wijzigingen ziet u daarom ook niet op uw premienota.

Als de inrichting van de administratie bij AZL Amsterdam is afgerond, ontvangt u een correctienota voor de teveel of te weinig betaalde premie. Naar verwachting gebeurt dit in september 2019. Daarna zijn wijzigingen die u doorgeeft weer maandelijks zichtbaar op uw nota.

Verder ontvangt u eind februari 2019 nog een definitieve afrekening van de premie over 2018 vanuit AZL Heerlen, zoals u gewend bent. Dit staat los van de verhuizing naar AZL Amsterdam. U vindt de planning van de nota's op onze website.

U ontvangt geen werkgeversbrochure voor 2019

In de werkgeversbrochure van AZL leest u alles over uw gegevensaanlevering en premienota’s. Door de verhuizing en de overgangsperiode is dat in 2019 anders dan normaal. Daarom ontvangt u in 2019 geen werkgeversbrochure. U vindt de kerncijfers op onze website.

Ons telefoonnummer wijzigt

U kunt met vragen over uw pensioen bij BPFV contact opnemen met AZL Amsterdam. U kunt bellen naar 020 - 412 7899 (op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur). Ons mailadres verandert niet: vlakglas-werkgevers@azl.eu. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Waarom verhuist BPFV?

BPFV gaat zorgvuldig met uw geld om. Ons doel is dan ook om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Daarom sluit BPFV zijn administratie aan op een ander dienstenpakket van AZL, waarbinnen het fonds met andere pensioenfondsen kan samenwerken. Zo komen we tot een goede dienstverlening tegen lagere kosten. Deze dienstverlening wordt verzorgd vanuit de locatie Amsterdam. 

Wat verandert er voor uw werknemers?

Op onze website leest u meer over de veranderingen voor uw werknemers en voor gepensioneerden.