Gepensioneerden

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wanneer krijg ik een verhoging?

  Wij proberen elk jaar uw (opgebouwde) pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de loon- of prijsstijgingen. U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Wij reserveren daar geen geld voor. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie. Als het fonds er financieel niet goed genoeg voor staat, kan het ook voorkomen dat we uw pensioen moeten verlagen.

 • Wanneer wordt mijn pensioen verlaagd?

  In de Pensioenwet zijn financiële spelregels opgenomen voor pensioenfondsen. Als onze financiële positie volgens die regels niet goed genoeg is, moet ons fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin staat hoe het fonds de financiële situatie weer op orde gaat brengen. Daarbij horen ook maatregelen. BPFV kan bijvoorbeeld besluiten om de premie te verhogen, de pensioenregeling te versoberen of de pensioenen te verlagen. We verlagen de pensioenen pas als er geen andere keuze meer is.

 • Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

  Het pensioenfonds maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekend of op een feestdag? Dan is de betaling op de eerste werkdag ervoor.

  Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat.

  Bekijk hier de betaaldata

 • Waarom krijg ik een naheffing loonbelasting?

  Veel mensen hebben na het bereiken van de AOW-leeftijd meer dan één inkomensbron in box 1: een AOW-uitkering en een pensioen. En soms ook nog een lijfrenteuitkering. Dat kan invloed hebben op de belastingheffing. Op alle inkomsten wordt loonheffing ingehouden, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat er meer inkomensbronnen zijn. 

  Als u belastingaangifte doet, worden wel alle inkomsten bij elkaar opgeteld en wordt over het totaal belasting geheven; eerst naar het tarief in de eerste schijf, dan de tweede schijf en daarna de derde en vierde schijf. De belasting die op deze manier wordt berekend, kan hoger zijn dan wat er is ingehouden. Zo kan het zijn dat u na het doen van belastingaangifte dus een bedrag moet bijbetalen.

  U kunt dit voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen op de website van de Belastingdienst. Daarbij wordt u gevraagd om het bedrag van de verschillende inkomensbronnen. Het programma rekent daarover zelf de in te houden loonheffing uit. U ontvangt vervolgens een voorlopige aanslag.

 • Bruto-netto, hoe zit dat bij pensioen?

  Als werknemer bouwde u pensioen op bij BPFV. U betaalde hiervoor pensioenpremie. Deze premie werd ingehouden op uw bruto salaris en u betaalde er geen loonbelasting over. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebebouwd in bruto jaarbedragen.

  Wanneer u met pensioen gaat, moet u belasting en premies betalen over uw pensioenuitkering. Op uw pensioen wordt ingehouden:

  • Loonbelasting / premie volksverzekeringen
  • ZVW-premie

  Eén van de onderdelen van de premie volksverzekeringen is de AOW-premie. Deze betaalt u zolang u nog geen AOW ontvangt. Is uw AOW ingegaan, dan betaalt u de AOW-premie niet meer en daalt de premie volksverzekeringen dus.

  Het pensioenfonds houdt de bedragen in op uw bruto pensioen en keert het pensioen elke maand netto aan u uit.

 • Ik ga scheiden wat moet ik regelen?

  Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen na scheiding. In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

  U geeft uw scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers  of met behulp van het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Ook als u besluit om afwijkende afspraken te maken. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. 

 • Wat krijgen mijn nabestaanden als ik kom te overlijden?

  Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren). Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen. Als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt, komt uw partner verder tot de AOW-leeftijd in aanmerking voor een tijdelijk nabestaandenpensioen van ons pensioenfonds.

  Het partnerpensioen bij ons fonds is vanaf 1 januari 2022 een verzekering. Als u overlijdt terwijl u werkzaam bent in de branche, krijgt uw partner het pensioen dat tot en met 31 december 2021 is opgebouwd én het deel dat vanaf 1 januari 2022 is verzekerd.

  Overlijdt u nadat u gestopt bent met werken in de branche, dan krijgt uw partner alleen het pensioen dat tot en met 31 december 2021 is opgebouwd. Bent u na 1 januari 2022 in dienst gekomen? Dan is er geen partnerpensioen opgebouwd.

  Op onze website vindt u meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen.