Onze financiën in 2018

Belegd vermogen
Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. In 2018 was het belegd vermogen van ons fonds € 769,3 miljoen. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Beleggingsrendement
De opbrengen uit onze beleggingen noemen we het rendement. In 2018 was ons beleggingsrendement 0,28%.

Uitvoeringskosten per deelnemer

De kosten van het pensioenbeheer per jaar per deelnemer waren in 2018 € 259,-. De actieve deelnemers en pensioengerechtigden zijn hierin meegeteld. De oud-werknemers zijn niet meegeteld.

Pensioenuitkeringen

In 2018 keerden we in totaal € 11,5 miljoen uit aan pensioenen. Dit is ouderdomspensioen, maar ook pensioen voor partners en kinderen van overleden deelnemers.

Ontvangen premie

In 2018 ontvingen we € 32,7 miljoen aan premie voor onze basisregeling.